DayHour (GMT)Count
Fri71
Fri81
Mon71
Mon82
Mon94
Mon111
Mon132
Mon141
Mon151
Mon165
Mon171
Mon182
Mon2112
Mon2217
Mon238
Tue04
Tue11
Tue23
Tue32
Tue44
Tue58
Tue611
Tue729
Tue827
Tue921
Tue1024
Tue1118
Tue1212
Tue139
Tue1410
Tue153
Tue1613
Tue176
Tue183
Tue193
Tue207
Tue219
Tue223
Tue233
Wed01
Wed11
Wed42
Wed52
Wed67
Wed713
Wed89
Wed910
Wed106
Wed115
Wed129
Wed137
Wed143
Wed155
Wed163
Wed173
Wed186
Wed191
Wed203
Wed214
Wed223
Wed231
Thu03
Thu11
Thu31
Thu52
Thu65
Thu71
Thu89
Thu911
Thu1015
Thu119
Thu128
Thu1312
Thu1412
Thu157
Thu166
Thu172
Thu186
Thu194
Thu202
Thu212
Thu221
Thu231
Fri01
Fri12
Fri64
Fri74
Fri82
Fri108
Fri1110
Fri121
Fri135
Fri145
Fri152
Fri164
Fri182
Fri192
Fri203
Fri212
Fri223
Fri233
Sat11
Sat41
Sat71
Sat123
Sat1310
Sat142
Sat154
Sat164
Sat183
Sat197
Sat203
Sat211
Sat221
Sat231
Sun01
Sun13
Sun71
Sun83
Sun95
Sun101
Sun116
TOTAL641